Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016

Σύμφωνο Συμβίωσης ομοφύλων: γάμοι και οικογένειες. [Μια μαρτυρία από μέσα. Από την Dawn Stefanowicz]Στα πλαίσια της ελευθερίας της σκέψης, του λόγου και της έκφρασης, μεταφέρω αυτό που διαβάζω:

”Εἶμαι ἕνα ἀπὸ τὰ ἕξι ἐνήλικα παιδιὰ ὁμοφυλόφιλων γονέων ποὺ πρόσφατα κατέθεσαν στὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τῶν ΗΠΑ, ζητώντας ἀπὸ τὸ Δικαστήριο νὰ σεβαστεῖ τὴν ἀρχὴ τῶν πολιτῶν νὰ διατηρήσουν τὸν ἀρχικὸ ὁρισμὸ τοῦ γάμου: τὴν ἕνωση μεταξὺ ἑνὸς ἄνδρα καὶ μίας γυναίκας ποὺ ἀποκλείει ὅλους τους ἄλλους, ἔτσι ὥστε τὰ παιδιὰ νὰ γνωρίζουν καὶ νὰ μποροῦν νὰ ἀνατραφοῦν ἀπὸ τοὺς βιολογικοὺς γονεῖς τους. Ἐπίσης ζῶ στὸν Καναδά, ὅπου ὁ γάμος τοῦ ἰδίου φύλου κατοχυρώθηκε μὲ ὁμοσπονδιακὴ ἐντολὴ τὸ 2005.

Εἶμαι ἡ κόρη ἑνὸς γκέι πατέρα ποὺ πέθανε ἀπὸ AIDS. Περιέγραψα τὴν ἐμπειρία μου στὸ βιβλίο μου: Ἡ Ἐπίδραση τῶν Ὁμοφυλόφιλων Γονέων. Πάνω ἀπὸ πενήντα ἐνήλικα παιδιὰ ποὺ μεγάλωσαν μὲ ὁμοφυλόφιλους γονεῖς ἔχουν ἐπικοινωνήσει μαζί μου γιὰ νὰ μοιραστοῦν τὶς ἀνησυχίες μου γιὰ τὸ γάμο ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου καὶ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν. Πολλοὶ ἀπὸ ἐμᾶς παλεύουμε μὲ τὴν δική μας σεξουαλικότητα καὶ τὴν αἴσθηση τοῦ φύλου, λόγωτῶν ἐπιδράσεων στὰ οἰκιακὰ περιβάλλοντα ποὺ μεγαλώνουμε.

Ἔχουμε μεγάλη συμπόνια γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἀγωνίζονται μὲ τὴ σεξουαλικότητα καὶ τὴν ταυτότητα τοῦ φύλου τους, ὄχι ἔχθρα. Καὶ ἐμεῖς ἀγαπᾶμε τοὺς γονεῖς μας. Ὡστόσο, ὅταν λέμε στὸ κοινὸ τὶς ἱστορίες μας, ἀντιμετωπίζουμε συχνὰ ἐξοστρακισμό, φίμωση, καὶ ἀπειλές.

Θέλωνὰ προειδοποιήσω τὴν Ἀμερικὴ νὰ περιμένει σοβαρὴ διάβρωση τῶν ἐλευθεριῶν τῆς Πρώτης Τροπολογίας ἂν τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τῶν ΗΠΑ ὑποχρεώσει τὸν γάμο ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου. Οἱ συνέπειες διαδραματίζονται στὸν Καναδὰ γιὰ δέκα χρόνια τώρα, καὶ εἶναι πραγματικὰ ὀργουελιανὲς στὴ φύση καὶ τὴν ἔκταση.

Τὰ μαθήματα τοῦ Καναδᾶ

Στὸν Καναδά, οἱ ἐλευθερίες τοῦ λόγου, τοῦ τύπου, τῆς θρησκείας, καὶ τοῦ συνεταιρίζεσθαι, ὑποφέρουν σὲ μεγάλο βαθμὸ λόγω τῆς πίεσης ἀπὸ τὴν κυβέρνηση. Ἡ συζήτηση γιὰ τὸν γάμο ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου, ποὺ λαμβάνει χώρα στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει νομικὴ ὑπόσταση στὸν Καναδὰ σήμερα. Λόγω τῶν νομικῶν περιορισμῶν σχετικὰ μὲ τὴν ὁμιλία, ἂν ποῦν ἢ γράψουν ὁτιδήποτε θεωρεῖται «ὁμοφοβικό» (συμπεριλαμβανομένων, ἐξ ὁρισμοῦ, ὁτιδήποτε ἀμφισβητεῖ τὸν γάμο ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου), θὰ μποροῦσαν νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν πειθαρχία, τὴ λήξη τῆς ἐργασίας, ἢ δίωξη ἀπὸ τὴν κυβέρνηση.

Γιατί ἡ ἀστυνομία διώκει τὴν ὁμιλία ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς ἐξάλειψης τῆς “ρητορικῆς μίσους” ὅταν ὑπάρχουν ὑφιστάμενα ἔνδικα μέσα καὶ ποινικὴ προστασία ἀπὸ τὴ συκοφαντία, τὴ δυσφήμιση, τὶς ἀπειλὲς καὶ τὴν ἐπίθεση, ποῦ ἰσχύουν ἐξίσου γιὰ ὅλους τους Ἀμερικανούς; Πολιτικὲς μίσους-ἐγκλήματος ποὺ χρησιμοποιοῦν τοὺς ὅρους “γενετήσιου προσανατολισμοὺ” καὶ “ταυτότητας φύλου” δημιουργοῦν ἄνισες προστασίες στὸ νόμο, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο προστατευόμενες ὁμάδες λαμβάνουν μεγαλύτερη νομικὴ προστασία ἀπὸ ὅ, τί ἄλλες ὁμάδες.

Ἔχοντας δεῖ πὼς ἡ ὑστερία τοῦ ὄχλου στὴν Ἰντιάνα προκάλεσε τὸ νομοθέτη νὰ κάνει πίσω σὲ μία Ἀποκατάσταση Πράξης Θρησκευτικῆς Ἐλευθερίας, πολλοὶ Ἀμερικανοὶ ἀρχίζουν νὰ καταλαβαίνουν ὅτι κάποιοι ἀκτιβιστὲς τῆς Ἀριστερᾶς θέλουν νὰ ἐγκαινιάσουν τὸν κρατικὸ ἔλεγχο πάνω σὲ κάθε ἵδρυμα καὶ ἐλευθερία. Σὲ αὐτὸ τὸ σχῆμα, ἡ προσωπικὴ αὐτονομία καὶ ἡ ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης δὲν γίνονται τίποτα περισσότερο ἀπὸ ὁράματα, καὶ τὰ παιδιὰ γίνονται ἐμπορεύματα.

Τὰ παιδιὰ δὲν εἶναι ἐμπορεύματα ποὺ μποροῦν νὰ διαχωριστοῦν δικαιολογημένα ἀπὸ τοὺς φυσικούς τους γεννήτορες καὶ ἀποτελοῦν ἀντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξὺ μὴ συνδεδεμένων ἐνηλίκων. Τὰ παιδιὰ οἰκογενειῶν τοῦ ἴδιου φύλου θὰ ἀρνηθοῦν πολλὲς φορὲς τὴ θλίψη τους καὶ προσποιοῦνται ὅτι δὲν τοὺς λείπει ἕνας βιολογικὸς γονέας, νιώθουν πιεσμένα νὰ μιλοῦν θετικὰ λόγω τῆς πολιτικῆς γύρω ἀπὸ τὰ ὁμοφυλόφιλα νοικοκυριά. Ὡστόσο, ὅταν τὰ παιδιὰ χάνουν ὁποιονδήποτε ἀπὸ τοὺς βιολογικοὺς γονεῖς τοὺς λόγω θανάτου, διαζυγίου, υἱοθεσίας ἢ τεχνολογίας τεχνητῆς γονιμοποίησης, βιώνουν ἕνα ὀδυνηρὸ κενό. Εἶναι τὸ ἴδιο γιά μας, ὅταν ὁ γκέι γονιός μας φέρνει τὸν/τὴν σύντροφο τοῦ ἰδίου φύλου στὴ ζωή μας. Ὁ σύντροφός τους δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ ἀντικαταστήσει τὸν χαμένο βιολογικό μας γονέα.

Τὸ κράτος ὡς τελικὸς κριτὴς τῆς Γονεϊκότητας

Ξανὰ καὶ ξανά, μᾶς λένε ὅτι “τὸ νὰ ἐπιτραπεῖ στὰ ζευγάρια τοῦ ἰδίου φύλου ἡ πρόσβαση στὸ χαρακτηρισμὸ τοῦ γάμου δὲν θὰ στερήσει ἀπὸ κανέναν ὁποιαδήποτε δικαιώματα.” Αὐτὸ εἶναι ψέμα.

Ὅταν ὁ γάμος τοῦ ἰδίου φύλου νομιμοποιήθηκε στὸν Καναδὰ τὸ 2005, ἡ ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν ἀμέσως ἐπαναπροσδιορίστηκε. Ὁ νόμος τοῦ Καναδᾶ γιὰ τὸν γκέι γάμο, Bill C-38, περιελάμβανε μία διάταξη γιὰ νὰ διαγραφεῖ ὁ ὅρος «φυσικὸς γονέας» καὶ νὰ ἀντικατασταθεῖ σὲ ὅλους τους τομεῖς μὲ τὸ οὐδέτερο φύλου “νόμιμος γονέας” στὸν ὁμοσπονδιακὸ νόμο. Τώρα ὅλα τὰ παιδιὰ ἔχουν μόνο «νόμιμους γονεῖς», ὅπως ὁρίζεται ἀπὸ τὸ κράτος. Διαγράφοντας νομικὰ τὴ βιολογικὴ γονεϊκότητα μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, τὸ κράτος ἀγνοεῖ τὸ βασικότερο δικαίωμα τῶν παιδιῶν: τὴν ἀμετάβλητη, τὴν ἐγγενῆ τους λαχτάρα νὰ γνωρίζουν καὶ νὰ ἀνατραφοῦν ἀπὸ τοὺς δικούς τους βιολογικοὺς γονεῖς.

Οἱ μητέρες καὶ οἱ πατέρες φέρουν μοναδικὰ καὶ συμπληρωματικὰ δῶρα στὰ παιδιά τους. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ λογική του γάμου ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου, τὸ φύλο τῶν γονέων ἔχει σημασία γιὰ τὴν ὑγιῆ ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν. Γνωρίζουμε, γιὰ παράδειγμα, ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν φυλακισμένων ἀνδρῶν δὲν εἶχαν πατέρες στὸ σπίτι. Οἱ πατέρες ἀπὸ τὴ φύση τοὺς ἀσφαλίζουν τὴν ταυτότητά τους, ἐνσταλάζουν τὴν κατεύθυνση, παρέχουν τὴν πειθαρχία, τὰ ὅρια, καὶ τὴν ἀνάληψη κινδύνων στὶς περιπέτειες, καὶ δίνουν διὰ βίου παραδείγματα γιὰ τὰ παιδιά. Ἀλλὰ οἱ πατέρες δὲν μποροῦν νὰ γαλουχήσουν τὰ παιδιὰ στὴ μήτρα ἢ νὰ γεννήσουν καὶ νὰ θηλάζουν τὰ μωρά τους. Οἱ μητέρες γαλουχοῦν τὰ παιδιὰ μὲ μοναδικοὺς καὶ εὐεργετικοὺς τρόπους ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἀναπαραχθοῦν ἀπὸ τοὺς πατέρες.

Δὲν χρειάζεται νὰ εἶσαι ἐπιστήμονας πυραύλων γιὰ νὰ γνωρίζεις ὅτι οἱ ἄνδρες καὶ οἱ γυναῖκες εἶναι ἀνατομικά, βιολογικά, φυσιολογικά, ψυχολογικά, ὁρμονικά, καὶ νευρολογικὰ διαφορετικοὶ μεταξύ τους. Αὐτὲς οἱ μοναδικὲς διαφορὲς παρέχουν διὰ βίου ὀφέλη γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἀναπαραχθοῦν ἀπὸ τοὺς “νομικούς” γονεῖς ἰδίου φύλου παίζοντας διαφορετικοὺς ρόλους τῶν δυὸ φύλων ἢ ἐπιχειρώντας νὰ ὑποκαταστήσουν τὸ χαμένο ἀρσενικὸ ἢ θηλυκὸ πρότυπο στὸ σπίτι.

Στὴν πραγματικότητα, ὁ γάμος τοῦ ἰδίου φύλου ὄχι μόνο στερεῖ τὰ παιδιὰ τῶν δικῶν τους δικαιωμάτων στὴ φυσικὴ συγγένεια, ἀλλὰ δίνει στὸ κράτος τὴν ἐξουσία νὰ παρακάμψει τὴν αὐτονομία τῶν βιολογικῶν γονέων, πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι τὰ δικαιώματα τῶν γονιῶν σφετερίζονται ἀπὸ τὴν κυβέρνηση.

Ἔρχονται Δικαστήρια μίσους

Στὸν Καναδά, θεωρεῖται διάκριση νὰ πεῖς ὅτι ὁ γάμος εἶναι μεταξὺ ἑνὸς ἄνδρα καὶ μίας γυναίκας ἢ ὅτι κάθε παιδὶ θὰ πρέπει νὰ γνωρίζει καὶ νὰ ἀνατρέφεται ἀπὸ τοὺς βιολογικοὺς παντρεμένους γονεῖς του. Δὲν εἶναι μόνο πολιτικὰ μὴ ὀρθὸ στὸν Καναδὰ νὰ τὸ πεῖτε. Μπορεῖ νὰ ἐπιβαρυνθεῖτε μὲ δεκάδες χιλιάδες δολάρια σὲ νομικὰ ἔξοδα, πρόστιμα, καὶ νὰ ἀναγκαστεῖτε νὰ πάρετε ἐκπαίδευση εὐαισθησίας.

Ὅποιος προσβάλλεται ἀπὸ κάτι ποὺ ἔχετε πεῖ ἢ γράψει μπορεῖ νὰ κάνει μία καταγγελία στὰ Δικαστήρια Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στὸν Καναδά, οἱ ὀργανώσεις αὐτὲς ἀστυνομεύουν τὴν ὁμιλία, τιμωροῦν τοὺς πολίτες γιὰ ὁποιαδήποτε ἔκφραση θεωρεῖται ὅτι ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἰδιαίτερη σεξουαλικὴ συμπεριφορὰ ἢ προστατευμένες ὁμάδες ποὺ προσδιορίζονται βάση τοῦ «γενετήσιου προσανατολισμοῦ». Χρειάζεται μόνο ἕνα παράπονο ἐναντίον ἑνὸς προσώπου γιὰ νὰ ἔρθει ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου, ποὺ θὰ κοστίσει στὸν κατηγορούμενο δεκάδες χιλιάδες δολάρια σὲ ἰδιωτικὲς κατοικίες καὶ νὰ ἀπομακρύνουν ὅλα τὰ ἀντικείμενα χρήσιμα γιὰ τὶς ἔρευνές τους, ἐλέγχοντας γιὰ ὁμιλία μίσους.

Ὁ ἐνάγων ποὺ κάνει τὴν καταγγελία ἔχει ὅλα τὰ νομικὰ τοῦ ἔξοδα πληρωμένα ἀπὸ τὴν κυβέρνηση. Ὄχι ὅμως ὁ ἐναγόμενος. Ἀκόμη καὶ ἂν ὁ κατηγορούμενος κριθεῖ ἀθῶος, δὲν μπορεῖ νὰ ἀνακτήσει τὰ δικαστικὰ τοῦ ἔξοδα. Ἂν βρεθεῖ ἔνοχος, πρέπει νὰ πληρώσει πρόστιμα στὸ πρόσωπο (-ἅ) ποὺ ἔφερε στὸ προσκήνιο τὴν καταγγελία.

Ἂν οἱ πεποιθήσεις σας, οἱ ἀξίες καὶ οἱ πολιτικές σας ἀπόψεις εἶναι διαφορετικὲς ἀπὸ τὸ κράτος, κινδυνεύετε νὰ χάσετε τὴν ἐπαγγελματική σας ἄδεια, τὴ δουλειὰ ἢ ἐπιχείρηση, καὶ ἀκόμη καὶ τὰ παιδιά σας. Δὲν χρειάζεται νὰ κοιτάξετε περαιτέρω ἀπὸ τὴν σέκτα Lev Tahor, μία ὀρθόδοξη ἑβραϊκὴ σέκτα. Πολλὰ μέλη της, τὰ ὁποία εἶχαν ἐμπλακεῖ σὲ μία πικρὴ μάχη ἐπιμέλειας μὲ τὶς ὑπηρεσίες προστασίας τοῦ παιδιοῦ, ἄρχισαν νὰ φεύγουν ἀπὸ τὸ Chatham τοῦ Ὀντάριο γιὰ τὴ Γουατεμάλα τὸν Μάρτιο τοῦ 2014, γιὰ νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὴ δίωξη γιὰ τὴ θρησκευτική τους πίστη, ἡ ὁποία ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς κατευθυντήριες γραμμὲς τοῦ ὁμόσπονδου κράτους γιὰ τὴ θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση. Ἀπὸ τὰ διακόσια μέλη τῆς σέκτας, μόνο μισῆ ντουζίνα οἰκογένειες παραμένουν στὸ Chatham.

Οἱ γονεῖς μποροῦν νὰ περιμένουν τὴν κρατικὴ παρέμβαση ὅταν πρόκειται γιὰ τὶς ἠθικὲς ἀξίες, τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν καὶ τὴν ἐκπαίδευση, καὶ ὄχι μόνο στὸ σχολεῖο. Τὸ κράτος ἔχει πρόσβαση στὸ σπίτι σας γιὰ νὰ σᾶς ἐπιβλέπει ὡς γονέα, νὰ κρίνει τὴν καταλληλότητά σας. Καὶ ἂν στὸ κράτος δὲν ἀρέσει αὐτὸ ποὺ διδάσκετε στὰ παιδιά σας, τὸ κράτος θὰ προσπαθήσει νὰ τὰ πάρει ἀπὸ τὸ σπίτι σας.

Οἱ ἐκπαιδευτικοὶ δὲν μποροῦν νὰ κάνουν σχόλια στὰ κοινωνικά τους δίκτυα, νὰ γράφουν ἐπιστολὲς πρὸς τοὺς συντάκτες, νὰ συζητοῦν δημόσια, ἢ νὰ ψηφίζουν σύμφωνα μὲ τὴ δική τους συνείδηση στὸν δικό τους χρόνο. Μποροῦν νὰ εἶναι πειθαρχημένοι ἢ νὰ χάσουν κάθε πιθανότητα θητείας. Μπορεῖ νὰ ἀποκλεισθοῦν ἀπὸ τὴν ἰδιοτροπία ἑνὸς γραφειοκράτη νὰ παρακολουθήσουν μαθήματα ἐπανεκπαίδευσης καὶ κατάρτισης εὐαισθησίας ἢ νὰ ἀπολυθοῦν ἐπειδὴ σκέφτηκαν πολιτικὰ μὴ ὀρθὲς σκέψεις.

Ὅταν ὁ γάμος τοῦ ἰδίου φύλου δημιουργήθηκε στὸν Καναδά, ἡ οὐδέτερη γλώσσα ἀπὸ ἄποψη φύλου κατέστη νομικὴ ἐντολή. Τὸ νέο λεξιλόγιο (Newspeak) διακηρύσσει ὅτι ἀποτελεῖ δυσμενῆ διάκριση νὰ ὑποθέσεις ὅτι ἕνα ἀνθρώπινο ὂν εἶναι ἀρσενικὸ ἢ θηλυκό, ἢ ἑτεροφυλόφιλο. Ἔτσι, γιὰ νὰ εἶμαι περιεκτική, εἰδικὴ γλώσσα χωρὶς φύλο χρησιμοποιεῖται στὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης, τὴν κυβέρνηση, τοὺς χώρους ἐργασίας, καὶ κυρίως τὰ σχολεῖα, γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ νὰ ἐμφανίζεται ἀδαής, ὁμοφοβικὴ ἢ ὅτι κάνει διακρίσεις. Ἕνα εἰδικὸ πρόγραμμα σπουδῶν χρησιμοποιεῖται σὲ πολλὰ σχολεῖα γιὰ νὰ διδάξει στοὺς μαθητὲς πὼς νὰ χρησιμοποιοῦν τὴν κατάλληλη γλώσσα οὐδέτερη ἀπὸ ἄποψη φύλου. Ἐν ἀγνοίᾳ πολλῶν γονιῶν, ἡ χρήση τῶν ὄρων τῶν δυὸ φύλων γιὰ νὰ περιγράψουν τὸν ἄντρα καὶ τὴ γυναίκα, τὸν πατέρα καὶ τὴ μητέρα, τὴν Ἡμέρα τῆς Μητέρας καὶ τὴν Ἡμέρα τοῦ Πατέρα, καὶ «αὐτόν» καὶ «αὐτήν», σταδιακὰ ἐξαλείφονται στὰ σχολεῖα τοῦ Καναδᾶ.

Τί εἶναι πιὸ σημαντικό: Ἡ σεξουαλικὴ αὐτονομία ἢ ἡ Πρώτη Τροπολογία;

Πρόσφατα, ἕνας Ἀμερικανὸς καθηγητὴς ποῦ ἔδωσε ἀνώνυμα συνέντευξη στὴν American Conservative ἀμφισβήτησε τὸ κατὰ πόσον ἡ σεξουαλικὴ αὐτονομία πρόκειται νὰ σᾶς κοστίσει τὶς ἐλευθερίες σας: “Εἴμαστε τώρα στὸ σημεῖο, εἶπε, στὸ ὁποῖο εἶναι θεμιτὸ νὰ ρωτήσω ἂν ἡ σεξουαλικὴ αὐτονομία εἶναι πιὸ σημαντικὴ ἀπὸ ὅ, τί ἡ Πρώτη Τροπολογία;”

Σύμφωνα μὲ τὸν Καναδικὸ Χάρτη Δικαιωμάτων καὶ Ἐλευθεριῶν, οἱ Καναδοὶ ἔπρεπε νὰ ἔχουν ἐγγυημένα: (1) τὴν ἐλευθερία τῆς συνείδησης καὶ τῆς θρησκείας (2) τὴν ἐλευθερία τῆς σκέψης, τῆς πεποίθησης, τῆς ἄποψης, καὶ τῆς ἔκφρασης, συμπεριλαμβανομένης τῆς ἐλευθερίας τοῦ Τύπου καὶ τῶν ἄλλων μέσων ἐπικοινωνίας (3) τὴν ἐλευθερία τοῦ συνέρχεσθαι εἰρηνικώς, καὶ (4) τὴν ἐλευθερία τοῦ συνεταιρίζεσθαι. Στὴν πραγματικότητα, ὅλες αὐτὲς οἱ ἐλευθερίες ἔχουν περιοριστεῖ μὲ τὴ νομιμοποίηση τοῦ γάμου ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου.

Σχεδιαστὲς γάμου, ἐνοικιαστὲς αἰθουσῶν, ἰδιοκτῆτες ‘bed and breakfast’, ἀνθοπωλεῖα, φωτογράφοι καὶ ἀρτοποιοί, ἔχουν ἤδη δεῖ τὶς ἐλευθερίες τους νὰ διαβρώνονται, τὰ δικαιώματα συνείδησης νὰ ἀγνοοῦνται, καὶ οἱ θρησκευτικὲς ἐλευθερίες νὰ ποδοπατοῦνται στὸν Καναδά. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εἶναι μόνο γιὰ τὴ βιομηχανία τοῦ γάμου. Ὁποιοσδήποτε κατέχει μία ἐπιχείρηση μπορεῖ νόμιμα νὰ μὴν ἐπιτρέψει στὴ συνείδησή του νὰ ἐνημερώσει γιὰ ἐπιχειρηματικὲς πρακτικὲς ἢ ἀποφάσεις, ἂν οἱ ἀποφάσεις αὐτὲς δὲν εἶναι σύμφωνες μὲ τὶς ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίων καὶ τοὺς νόμους μή-διακρίσεων τῆς κυβέρνησης γιὰ τὸν σεξουαλικὸ προσανατολισμὸ καὶ τὴν ταυτότητα φύλου. Στὸ τέλος, αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸ κράτος ὑπαγορεύει οὐσιαστικὰ τὸ ἂν καὶ πὼς οἱ πολίτες μποροῦν νὰ ἐκφραστοῦν.

Ἡ ἐλευθερία νὰ συγκεντρωθεῖς καὶ νὰ μιλήσεις ἐλεύθερα γιὰ τὸ γάμο ἄνδρα-γυναίκας, τὴν οἰκογένεια καὶ τὴν σεξουαλικότητα, εἶναι τώρα περιορισμένη. Οἱ περισσότερες θρησκευτικὲς κοινότητες ἔχουν γίνει «πολιτικὰ ὀρθές» γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὰ πρόστιμα καὶ τὴν ἀπώλεια τοῦ κοινωφελοῦς στάτους. Τὰ καναδικὰ μέσα ἐνημέρωσης περιορίζονται ἀπὸ τὸ καναδικὸ Ραδιόφωνο, τὴν Τηλεόραση καὶ τὴν Ἐπιτροπὴ Τηλεπικοινωνιῶν (CRTC), ἡ ὁποία εἶναι παρόμοια μὲ τὴν FCC. Ἂν τὸ ὁτιδήποτε μέσο ἐνημέρωσης θεωρεῖται ὅτι εἰσάγει διακρίσεις, οἱ ἄδειες μετάδοσης μπορεῖ νὰ ἀνακληθοῦν, καὶ «φορεῖς γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα» μποροῦν νὰ χρεώνουν πρόστιμα καὶ νὰ περιορίσουν τὶς μελλοντικὲς μεταδόσεις στὸν ἀέρα.

Ἕνα παράδειγμα νόμιμου περιορισμοῦ τοῦ λόγου σχετικὰ μὲ τὴν ὁμοφυλοφιλία στὸν Καναδὰ ἀφορᾶ τὴν περίπτωση τοῦ Bill Whatcott, ὁ ὁποῖος συνελήφθη γιὰ ὁμιλία μίσους τὸν Ἀπρίλη τοῦ 2014, μετὰ τὴ διανομὴ φυλλαδίων ποὺ ἦταν ζωτικῆς σημασίας γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία. Εἴτε συμφωνεῖτε εἴτε ὄχι μὲ αὐτὸ ποὺ λέει, θὰ πρέπει νὰ μείνετε κατάπληκτοι ἀπὸ αὐτὴ τὴν κατάσταση κυρώσεων-φίμωσης ἀπὸ τὸ κράτος. Βιβλία, DVD, καὶ ἄλλα ὑλικὰ μποροῦν ἐπίσης νὰ κατασχεθοῦν στὰ καναδικὰ σύνορα, ἂν τὸ ὑλικὸ τοὺς θεωρηθεῖ «μισητό».

Οἱ Ἀμερικανοὶ πρέπει νὰ προετοιμαστοῦν γιὰ τὸ ἴδιο εἶδος τῆς ἐποπτείας τῆς κοινωνίας στὴν Ἀμερική, ἂν οἱ κανόνες τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου ἀπαγορεύσουν τὸ γάμο ὡς ἕνα θεσμὸ ἀρσενικοῦ-θηλυκοῦ. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι δὲν ἔχει σημασία τί πιστεύετε, ἡ κυβέρνηση θὰ εἶναι ἐλεύθερη νὰ ρυθμίζει τὴν ὁμιλία σας, τὰ κείμενά σας, τὶς ἑνώσεις σας, καὶ ἀνεξαρτήτως ἀπὸ τὸ ἂν μπορεῖτε νὰ ἐκφράσετε ἢ ὄχι τὴ συνείδησή σας. Οἱ Ἀμερικανοὶ πρέπει ἐπίσης νὰ καταλάβουν ὅτι τὸ φινάλε γιὰ μερικοὺς στὸ κίνημα τῶν δικαιωμάτων τῶν ὁμοφυλοφίλων περιλαμβάνει τὴν κεντρικὴ κρατικὴ ἐξουσία, καὶ τὸ τέλος τῶν ἐλευθεριῶν τῆς Πρώτης Τροπολογίας.”

[Η Dawn Stefanowicz εἶναι μία διεθνῶς ἀναγνωρισμένη ὁμιλήτρια καὶ συγγραφέας. Εἶναι μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Μαρτυρίας τοῦ Ἰνστιτούτου Δικαιωμάτων τοῦ Παιδιοῦ.

Τὸ βιβλίο της: Ἡ Ἐπίδραση τῶν Ὁμοφυλόφιλων Γονέων, εἶναι διαθέσιμο στο http://www.dawnstefanowicz.org. Η Dawn, πλήρως ἀπασχολούμενη λογίστρια μὲ ἄδεια, εἶναι παντρεμένη καὶ ἔχει δυὸ ἔφηβα παιδιά.]

agioritikovima.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου