Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014

Παγκοσμιοποίηση, έθνος και Ελληνικό έθνος.


child reads

 11η Συνέχεια, Συμπερασματικά...


Καταληκτικά, το έθνος ως πολιτισμική ταυτότητα αποτελεί συμφυές γνώρισμα κάθε ανθρωποκεντρικής κοινωνίας, όπου τα μέλη της έχουν τη συνείδηση ότι αποτελούν κοινότητα με ταυτόσημα αιτήματα ζωής.

Στο πολιτικό πεδίο το έθνος εκφράζει το «γινόμενο της ελευθερίας» που ενσωματώνει. Το γινόμενο αυτό της ελευθερίας, που εκτιμάται  ότι είναι  συστατικό στοιχείο στη συλλογική ταυτότητα, κυμαίνεται ανάλογα με τις φάσεις ανάπτυξης που διέρχεται ολόκληρη η οργανωμένη οικουμένη.

Έτσι, στην πρωτο-ανθρωποκεντρική φάση το έθνος αποσπάται από τον φυσικό του φορέα, την κοινωνία, προκειμένου να υπηρετήσει τη νομιμοποίηση της κατεχόμενης από το κράτος πολιτείας.
Στον αντίποδα, η ευθύνη του έθνους στην ανθρωποκεντρικά ολοκληρωμένη κοινωνία της δημοκρατίας, περιέρχεται στην αρμοδιότητά της τελευταίας, επειδή ακριβώς η καθολική ελευθερία επιβάλλει την ενσάρκωση της πολιτείας από αυτήν.

Σε κάθε περίπτωση, το ελληνικό κοσμοσυστημικό παράδειγμα και, στο πλαίσιο αυτό, η μετάβαση του ελληνισμού από το έθνος κοσμοσύστημα στο έθνος κράτος, προσφέρεται ως το μοναδικό εργαστήρι για την οικοδόμηση μιας εναλλακτικής καθολικής γνωσιολογίας, ικανής να οδηγήσει στην αυτογνωσία, στη σφαιρική κατανόηση του κοινωνικού φαινομένου και, περαιτέρω, σε μια ασφαλή διάγνωση της προοπτικής του σύγχρονου κόσμου.

Ώστε η γενική γνωσιολογία του έθνους, που έχει προηγηθεί στη μελέτη αυτή  και αφορά  στην ανθρωποκεντρική περίοδο της μεγάλης κοσμοσυστημικής κλίμακας, οφείλει να συνδυασθεί με την προβληματική για το ελληνικό έθνος κοσμοσύστημα, στο μέτρο που αυτό ανάγεται σε μια ολοκληρωμένη εξελικτική τροχιά του ανθρωποκεντρικού γίγνεσθαι.


Σημ.: Όλα τα σημειώματα (1-10, που έχουν γραφεί αυτές τις μέρες, εδώ, στη Φιλαρέτη), για το έθνος, την παγκοσμιοποίηση και την πλαστογραφία της ιστορίας μας κλπ., αποτελούν μια συνοπτική παρουσίαση των βασικών εννοιών που αναλύει ο καθηγητής κ. Γιώργος Κοντογιώργης στη μελέτη του με τίτλο «Η γνωσιολογία των συλλογικών ταυτοτήτων. Οι νεώτερες προσεγγίσεις και η ελληνική ταυτότητα». Η μελέτη αυτή είναι δημοσιευμένη εδώ, για όποιον θέλει να δει πληρέστερα την επιστημονική προσέγγιση του θέματος, όπου θα βρει πολλές παραπομπές και σε άλλα έργα του ιδίου και άλλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου