Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017

Η άγνωστη Επανάσταση του '21 στα σύγχρονα απειράριθμα ελληνικά πανεπιστήμια

Image result for εικόνες επανάσταση του 21




Διαβάζω για "Τό προδομένο ‘21" και παραθέτω όλη την συλλογιστική του αρθρογράφου, αυτούσια, γιατί δεν γίνεται να της αφαιρέσεις ούτε λέξη. Είναι εξόχως σημαντική, γιατί είναι λίαν κατατοπιστική. Είναι καιρός, να μην καταπίνονται πια, αμάσητα, τόσα πολλά μαζεμένα, κουτόχορτα.

Και καλά κάνει ο αρθρογράφος που τα αποκαλύπτει, γιατί όλοι πρέπει να ξέρουμε τις μεθοδεύσεις και το ψέμμα που χρησιμοποιείται για το περιτύλιγμα, αφανών εισέτι όπλων, κομιζομένων ως δώρων. Το χτίσιμο της ανατρεπτικής ιστορικής φιλολογίας για την "ουσία της Επανάστασης του 21", μπορεί να εξυπηρετεί καριέρες ιστορικών σε διάφορα πανεπιστήμια και κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων, αλλά οι αλήθειες των λαών και των ανθρώπων, βαίνουν πέρα από τις οργανωμένες προσπάθειες, πληρωμένων ατόμων που βρίσκονται στην υπηρεσία συνασπισμένων ομάδων και κέντρων εξουσίας. Κι ενώ οι άνθρωποι είναι εκείνοι που δημιουργούν τις κοινωνίες, οι εξουσίες είναι αυτές που τις εξουσιάζουν, τις διαφεντεύουν και τις κατευθύνουν ανάλογα με τους στόχους και τις επιθυμίες τους.

Όταν οι στόχοι των ανθρώπων και των εξουσιών συμπίπτουν, οι κοινωνίες ευημερούν, παρά τις δυσκολίες που μπορεί να απορρέουν από την ποικιλία των απόψεων και των εγγενών ατομικών διαφορών. Αλλά όταν οι στόχοι της κοινωνίας διαφέρουν από τους στόχους της εξουσίας, τότε οι κοινωνίες δεν ευημερούν, και οι εξουσίες δημαγωγούν για να κρατήσουν τις κοινωνίες υπό τον έλεγχο και την καθοδήγησή τους.

Ταπράγματα δεν θα αλλάξουν επειδή τα ονοματίσανε αλλιώς, εκείνοι που ήθελαν να τα αφανίσουν. Όσο τα ζούνε στην ψυχή τους οι άνθρωποι, τα πράγματα θα υπάρχουν. Σας "διαβάζω" λοιπόν, το άρθρο και συγχωρήσατέ μου τις παρεμβάσεις επί των παραγράφων (χάριν εμφατικής υποσημείωσης των σημαντικότατων ζητημάτων που θέτει ο αρθρογράφος):

Ἔφτασε πάλι ἡ ἐπέτειος τῆς ἑλληνικῆς Παλιγγενεσίας καί πᾶμε γιά μιάν ἀκόμη φορά νά τήν προσπεράσουμε χωρίς νά ἀποκτήσουμε τήν παραμικρή ἰδέα γιά τό νόημά της. Τίς σκέψεις αὐτές πυροδότησε ἡ παρουσία μας σέ διάλεξη γιά τήν Ἐπανάσταση ὅπου ἐγέρθησαν πάλι τά γνωστά ἀναπάντητα ἐρωτήματα, διατυπώθηκαν πάλι οἱ μετανεωτερικοί μῦθοι γιά τήν προέλευσή της ἀλλά καί βεβαιώθηκε πώς ἡ ἀρρώστεια τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους εἶναι πολύ βαθύτερη ἀπό τήν οἰκονομική δυσπραγία τῶν τελευταίων 7 χρόνων.

Δέν θά μείνω στά ἐπιμέρους ζητήματα πού ἀκούστηκαν, π.χ.

 • τῆς γνωστῆς ἄμεσης (καί ἀνεδαφικῆς) σύνδεσης τοῦ ‘21 μέ τήν Γαλλική Ἐπανάσταση, 
 • ἤ πώς τά φιλελεύθερα πολιτικά κείμενα τῶν ἐπαναστατῶν – σάν τῆς Ἐπιδαύρου – ἦταν μόνο γιά τά μάτια τῶν Εὐρωπαίων (τή στιγμή πού τά συνέτασσαν ἐπαναστάτες / καρμπονάροι καί στήν Εὐρώπη κυριαρχοῦσε ἡ ἀπολυταρχία καί ἡ Ἱερά Συμμαχία!), 
 • ἤ πώς ἡ ἔμπνευση τοῦ ‘21 ἦταν ἡ ἀρχαιότητα κι ὄχι τό Βυζάντιο (ὅταν ὅλοι οἱ ἀγωνιστές ἀναφέρονται στήν Πόλη, στόν Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο κτλ). 
 Θά σημειώσω ὅμως τόν διάλογο πού ἀκολούθησε σχετικά μέ τήν μελέτη τῆς ἱστορίας τοῦ ‘21 στό ἑλληνικό Πανεπιστήμιο. Ρώτησα λοιπόν τήν καθηγήτρια ἄν θεωρεῖ πώς ἡ Ἐπανάσταση αὐτή, ἡ ληξιαρχική πράξη γέννησης τοῦ κράτους στό ὁποῖο ζοῦμε, ἔχει τή θέση πού τῆς ἀξίζει στά προγράμματα σπουδῶν τῶν ἱστορικῶν Τμημάτων τῆς χώρας. Γιατί μέ μιά ματιά σέ 4-5 ἐξ αὐτῶν διαπίστωσα πώς τά σχετικά μαθήματα εἶναι μία ἐλάχιστη μειοψηφία μέσα σέ ἑκατοντάδες ἄλλα ἀπίθανα, ὅσον δέ ἀφορᾶ τά διδακτορικά ἐκεῖνα βρίσκονται κοντά στό ἀπόλυτο μηδέν. Ἡ ἀπάντηση ἦταν κάτι περί συνολικῆς θεώρησης, περί διεπιστημονικῆς ματιᾶς κτλ. Ἐπέμεινα ρωτώντας συγκεκριμένα γιά τούς ἱστορικούς καί ἡ περίεργη ἀπόκριση ἦταν πώς “τήν μελετοῦν ἀλλά δέν γίνεται ΟΛΑ τά διδακτορικά νά ἀφοροῦν τήν Ἐπανάσταση” (τή στιγμή πού δέν ἀσχολεῖται ΚΑΝΕΝΑ). 

Κι ὅταν ἔφερα τό παράδειγμα τῶν ἀγγλικῶν δανείων πού ἀκόμα δέν ξέρουμε ἄν μᾶς κατέστρεψαν πυροδοτώντας τόν Ἐμφύλιο ἤ ἄν μᾶς ἔσωσαν δεσμεύοντας τήν Ἀγγλία στό πλευρό μας, “πληροφορήθηκα” πώς δέν ὑπάρχει κεντρική κατεύθυνση καί καθένας ἐπιλέγει νά ἀσχοληθεῖ μέ ὅ,τι θέλει. Στήν τελευταία παρατήρησή μου γιά τό περιρρέον πνευματικό κλῖμα πού ἐπιβάλλει τήν κατεύθυνση, ἡ ἀπάντηση ἦταν πώς μόνο “ἄλλα” καθεστῶτα ἦταν ἐκεῖνα πού ἐπέβαλαν μιά συγκεκριμένη κατεύθυνση!!! (δηλαδή;;;)
 

Ἔχουμε λοιπόν στό 
 • Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο μόνο τήν κ. Μαρία Εὐθυμίου νά διδάσκει τήν ἐπαναστατική περίοδο τοῦ 1821, 
 • ἐνῶ στό Ἰόνιο Πανεπιστήμιο μόνον ὁ κ. Διονύσιος Τζάκης.
 •  Χειρότερα εἶναι τά πράγματα στό Τμῆμα Πολιτικῆς Ἐπιστήμης καί Ἱστορίας στό Πάντειο, ὅπου ἀνάμεσα στούς Ἀλ. Ἡρακλείδη, Δημ. Χριστόπουλο, Στ. Πεσμαζόγλου κτλ καί τά δεκάδες ἀπίθανα μαθήματα (ὅπως “Οἱ Κομματικές Οἰκογένειες στήν Εὐρώπη” ἤ “Ἀλβανική Ἱστορία καί Πολιτισμός”) ἡ Ἐπανάστασή μας ἔχει ἐξαφανιστεῖ, τό δέ μόνο μάθημα πού θά μποροῦσε νά σχετίζεται (“Ἱστορία ἑλληνικοῦ κράτους, 19ος-20ος αἰώνας”) τό διδάσκει ἡ …Χριστίνα Κουλούρη! 
 • Ὁμοίως στό ἀκόμη πιό “ἐξωτικό” πρόγραμμα σπουδῶν τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Ἀνθρωπολογίας καί Ἱστορίας στό Πανεπιστήμιο Αἰγαίου, δέν ὑπάρχει οὔτε μία σχετική νύξη μεταξύ τῶν 70 συνολικά μαθημάτων! Γιά νά μήν μποῦμε στό ἀκόμη πιό σοβαρό θέμα τοῦ τί ἀκριβῶς (καί πῶς) διδάσκεται…
 Ἡ ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821 λοιπόν δέν εἶναι μόνο πού ἀπέτυχε, ἀφήνοντας στούς ξένους νταβατζῆδες (μέχρι σήμερα!) τό κουμάντο τοῦ κράτους πού αὐτοί ἔστησαν, εἶναι καί πού δέν ἔχει ἀκόμη κατανοηθεῖ ἀπό τούς νεώτερους Ἕλληνες. 

Τά κυριότερα ἐρωτήματα πού σφράγισαν τόν Ἀγώνα παραμένουν ἀναπάντητα: 
 • ἦταν ἐθνική ἤ χριστιανική ἡ ἐξέγερση; 
 • ἡ Φιλική Ἑταιρεία πῶς ἐξαφανίστηκε;
 • ὁ ἐμφύλιος ὀργανώθηκε ἔξωθεν ἤ ἁπλῶς προέκυψε ἔσωθεν;
 • οἱ ἀγγλικές λίρες μᾶς ἔσωσαν ἤ μᾶς δίχασαν; 
 • οἱ Μαυροκορδάτοι ἦταν ἤ ὄχι πράκτορες;
 • τόν Καποδίστρια τόν φάγανε οἱ Μαυρομιχαλαῖοι ἤ ἦταν πίσω τους ἄλλοι; Κτλ, κτλ.
Μέ ὅλα αὐτά τά θέματα ἀνοιχτά καί ἀμφισβητούμενα, ὅταν γιά κάθε ἐνδιαφέρουσα καί σοβαρή ἀπάντηση προστρέχεις σέ συγγραφεῖς μή ἱστορικούς (παλιότερα Γ. Σκαρίμπας καί Κυρ. Σιμόπουλος, τώρα Γ. Καραμπελιάς), τό ἑλλαδικό Πανεπιστήμιο παραμένει στόν κόσμο του, τρέχοντας πίσω ἀπό κάθε δυτική μόδα καί ἀγνοώντας τήν ἀνάγκη αὐτοῦ τοῦ τόπου γιά αὐτογνωσία. Κι ἔχει συχνά καί τό θράσος νά περιφρονεῖ ὡς μή ἐπιστημονική τήν δουλειά ὅποιων τό ὑποκαθιστοῦν λόγῳ τῆς διαρκοῦς ἀπουσίας του! 

 Γιατί εἴπαμε ὅτι τούς πληρώνουμε οἱ Ἕλληνες φορολογούμενοι ὅλους αὐτούς;
antifonitis.gr

Σημείωση: Ετούτο το σημείωμα αναρτήθηκε, με αφορμή μια "διαφωνία" για τις ελευθερίες του ανθρώπου, και για το πού αυτές είναι γραμμένες. Οι ελευθερίες του ανθρώπου είναι γραμμένες στο DNA του, κι όχι στα κιτάπια του κοινοβουλίου. [Αυτή είναι η διαφορά μας με την Δύση και τον πολιτισμό "της".] Γιατί τα κιτάπια του όποιου κοινοβουλίου αλλάζουνε, και μπορεί να σβήσουνε τις "παραχωρημένες" ελευθερίες.  Αλλά ο άνθρωπος που ζει θα εξακολουθήσει να θέλει να κοινωνεί (κι όχι απλώς να επικοινωνεί),  να μιλάει, να δημιουργεί, κλπ. Δεν θα σταματήσει να θέλει την "κοινωνία" με τον διπλανό του, τον οικείο, τον όμοιό του. Θα θέλει να αντιστέκεται στον περιορισμό, στην λοβοτομή του ναζισμού, ή του όποιου άλλου -ισμού. Θα θέλει την ελεύθερη και συνειδητή σκέψη. Θα θέλει και θα πιστεύει πως δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Δεν θα πιστεύει πως του είναι απαγορευμένο να το θέλει. Σήμερα, θέλουν να θέλουμε να υποβληθούμε σε μνημόνιο και ότι δεν είναι επιτρεπτή καμμία σκέψη για άλλο τρόπο διαφυγής από την καταστροφή μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου