Σάββατο 25 Ιουλίου 2015

Ν. Εγγονόπουλος: Το γλωσσάριο των ανθέων


Image result for εικόνες εγγονόπουλος
την ποίησιν ή την δόξαν;
την ποίηση
το βαλάντιο ή την ζωή;
τη ζωή
Χριστόν ή Βαραββάν;
Χριστόν
την Γαλάτεια ή μιαν καλύβην;
την Γαλάτεια
την Τέχνη ή τον θάνατο;
την Τέχνη
τον πόλεμο ή την ειρήνη;
την ειρήνη


την Ηρώ ή τον Λέανδρο;
την Ηρώ
την σάρκα ή τα οστά;
την σάρκα
τη γυναίκα ή τον άνδρα;
τη γυναίκα
το σχέδιον ή το χρώμα;
το χρώμα
την αγάπη ή την αδιαφορία;
την αγάπη
το μίσος η την αδιαφορία;
το μίσος
τον πόλεμο ή την ειρήνη;
τον πόλεμο


νυν ή αεί
αεί
αυτόν ή αλλον;
αυτόν
εσένα ή άλλον
εσένα
το άλφα ή το ώ μέγα;
το άλφα
την χαράν ή την λύπην;
την χαρά
την εκκίνηση ή την άφιξη;
την εκκίνηση
την λύπην ή την άνίαν;
την λύπη
τον άνθρωπο ή τον πόθο;
τον πόθο
τον πόλεμο ή την ειρηνη;
την ειρήνη


ν' αγαπιέσαι ή να αγαπάς;
ν' αγαπώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου